Tlf: 69 12 69 00   –  Se åpningstider
Arbeidsplassvurdering
php1
Arbeidsplassvurdering

Behovet for en arbeidsplassvurdering er stadig økende, og flere bedrifter ønsker å ta kollegaenes helse mer på alvor. En arbeidsplassvurdering er hensiktsmessig der det er en arbeidstager som er eller står i fare for å bli sykemeldt pga muskel/skjelettplager. En kvalifisert ergonomisk utdannet fysioterapeut gjør en personlig kartlegging av arbeidsstasjon, utformer rapport med forslag til tiltak på system og personnivå.  

For hvilke bedrifter gjelder denne ordningen?
Arbeidsplassvurdering er et tilbud til deg som mottar sykepenger eller arbeidsavklaringspenger eller som står i fare for å bli sykmeldt. Ordningen gjelder ikke ansatte i virksomheter som har egen bedriftshelsetjeneste, eller er tilknyttet fellesordning.
Du, arbeidsgiver, sykmelder eller NAV kan ta initiativ til arbeidsplassvurdering.

Hvis du er ansatt i en IA-virksomhet, kan arbeidsgiver søke om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter til arbeidsplassvurdering. Arbeidsgiver kan kontakte en fysioterapeut eller ergoterapeut som oppfyller kompetansekravet om å kunne tilby arbeidsplassvurdering.

Etter oppdraget er gjennomført kan arbeidsgiver sende utfylt blankett NAV 08-07.14, Refusjonskrav med evaluering – forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter til NAV.

Hvis du ikke er ansatt i en IA-virksomhet er det NAV-kontoret som rekvirerer arbeidsplassvurdering etter avtale med deg og arbeidsgiver. Deretter avtaler du direkte med fysioterapeuten eller ergoterapeuten tid for funksjonsundersøkelse og arbeidsplassbesøk. Du har selv ansvar for å informere arbeidsgiveren, og for eventuell kontakt med tillitsvalgte eller verneombud.

Fysioterapeuten/ergoterapeuten sender deretter rapport med regning til den som har rekvirert arbeidsplassvurdering.

Når?
Er hensiktsmessig der det er en arbeidstager som er eller står i fare for å bli sykemeldt pga muskel/skjelettplager.

Hvorfor?
Tilrettelegging for en enkeltperson kan hjelpe til at en ansatt forkorter eller unngår sykemelding. Ved å sette inn tiltak på systemnivå kan man forhindre at andre ansatte får lignende plager.

Hvordan?
En fysioterapeut med spesialkompetanse i ergonomi kommer til arbeidsplassen og gjør en personlig kartlegging av arbeidsstasjon. Man har gjerne en samtale med arbeidstaker og arbeidsgiver om situasjonen, og utformer med bakgrunn i dette en rapport med forslag til tiltak på system- og personnivå.  

Kontakt oss for hjelp
Har du noen spørsmål, eller trenger du eller noen av dine ansatte hjelp? Vi har godkjent fysioterapeut, som kan bistå.

Ta kontakt vår fysioterapeut direkte under via e-post, eller henvend deg til oss via linken så kontakter vi deg:
heidi@sportsclubsarpsborg.no

Ser frem i mot å høre fra deg!
Vi ønsker en arbeidsplassvurdering
For andre henvendelser
Relaterte nyheter
scs112
05.05.2018 21:01
Hvorfor bedriftshelsetjeneste?
Les mer
31038612 10103042730311155 5955726210427256832 n
22.04.2018 12:08
Viktig informasjon
Les mer
31068882 10103042771877855 4760523965426827264 n
26.04.2018 11:54
Åpningstider i mai
Les mer
newyou jpg 003
31.03.2018 12:23
Vi feirer ny kompetanse og store investeringer ved å trekke ut en vinner av en stor "livsstilsendringspakke" - "Årets New YOU"
Les mer
Relaterte sider
Om Bedriftsehelsetjenesten
TIlleggstjeneste Bedriftshelsetjeneste
Bedriftsavtale
Arbeidsplassvurdering
Arbeidsplasskartlegging
Kartlegging av ansatte/bedriften
Vil din bedrift samarbeide?
Trening for alle
Uansett hvilken motivasjon du har for å begynne å trene, kan Sports Club Sarpsborg bistå deg og hjelpe deg til å nå dine mål.
Se treningstilbud
Meld på
GRATIS PERSONLIG HELSEPLAN
Kontakt oss i dag, og vi gir deg en uforpliktende helse-kartlegging (personlig helseplan) til en verdi av kr. 500,-
En personlig helseplan hjelper oss å tilrettelegge et riktig tilbud for deg, slik at du øker sannsyngheten for at du skal nå dine helsemål.
Motta min uforpliktende gratistime