Tlf: 69 12 69 00   –  Se åpningstider
Om vår Bedriftshelsetjeneste
bht1
Bedriftshelsetjeneste på Sports Club Sarpsborg

Vi har over 30 års erfaring med å forbedre helsen til folk i Sarpsborg på fritiden, og nå vil vi inn i arbeidsplassen også! Det er en litt annen metode, da arbeidsplassen blir den vi skal behandle og sette i stand, men prinsippet om økt mestring, glede, og bedre helse består.

Som mennesker er vi 24-timersvesner, og vi tar med oss helsa både på jobb og hjemme. Vi er et treningssenter med stor bredde, og med en integrert fysioterapiavdeling og kompetente personlig trenere med videreutdannelse i bl.a. rehabilitering og kosthold, kan vi tilby et bredt spekter av tilleggstjenester som fører til god helse, både individuelt og gruppebasert. Vårt tverrfaglige samarbeid internt, gjør at vi kan bistå med de aller fleste muligheter og problemstillinger. Dyktige fagfolk innen arbeidsmedisin, ergonomi, HMS, yrkeshygiene etc. er også noe du som bedrift vil nyte godt av. 

Mange bedrifter er i dag lovpålagt å være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste. Dette er for å verne de ansatte, slik at de skal unngå negative helseutfall pga arbeidet. Vi ser at et fokus på dette fører til bedre helse, økt trivsel og dermed også bedre produktivitet. Som BHT kan vi bistå i alle saker der det er fokus på ansattes helse på arbeidsplassen.

I sum handler et godt HMS- arbeid om å være i forkant slik at man kan unngå det som kan føre til noe negativt på arbeidsplassen. Hvis det finnes utfordringer, finne årsaken til disse for å unngå å behandle bare symptomene. Det lønner seg!


Systematisk HMS arbeid
Systematisk HMS-arbeid handler om systematiske tiltak for å sikre at bedriften er i tråd med myndighetskrav innen helse miljø og sikkerhet. Bedriftshelsetjenesten kan bistå bedrifter i arbeidet med å utarbeide HMS- systemer.

Vi kan bidra med:
 • Bistand til HMS-arbeid etter internkontrollforskriften
 • Gjennomføre kartlegginger og risikovurderinger
 • Forslag til forebyggende tiltak og oppfølging av disse
 • Deltakelse på vernerunder og AMU-møter
 • Opplæring om relevant HMS for bedriftens ansatte

Ergonomi
 • Våre fysioteratupter kan gjennomføre en arbeidsplassvurdering av blandt annet:
 • Arbeidsstillinger
 • Vibrasjoner
 • Temperatur
 • Ensidig og repetitivt arbeid

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
“Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø berører den enkeltes arbeid og hvordan organiseringen av arbeidet påvirker den yrkesaktive.”(Stami)

BHT kan bidra med
 • Kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø
 • Bistand til planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer

Helsekontroll
Vi tilbyr lovpålagte helsekontroller utført av lege.

I Forskrift om organisering ledelse og medvirkning kap 14 er det gitt en rekke bestemmelse for arbeidsgivers plikt til helseovervåkning. Egnet helseundersøkelse av arbeidstakere skal alltid gjennomføres i samsvar med Forskrift om utførelse av arbeid når arbeidstakerne utsettes for:
 • farlige kjemikalier, jf. kapittel 3
 • støv med asbestfiber, jf. kapittel 4
 • biologiske faktorer, jf. kapittel 6,
 • støy eller mekaniske vibrasjoner, jf. kapittel 14,
 • ioniserende stråling, jf. kapittel 15
 • kunstig optisk stråling, jf. kapittel 16
 • elektromagnetisk felt, jf. kapittel 16 A
 • arbeid under vann eller økt omgivende trykk, jf. kapittel 26
 • gass, støv eller andre helseskadelige forhold ved bergarbeid, jf. kapittel 27
BHT kan anbefale arbeidsgiver å foreta helsekontroll ved andre forhold. Dette skal bygge på kvalifiserte råd og vurderes ut ifra eksponering

Yrkeshygiene:
Yrkeshygiene handler om å kartlegge og identifisere fysiske, kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, og finne tiltak for redusere helsefare.

Vi kan tilby kartlegging og måling av:
 • Støy
 • Vibrasjoner
 • Belysning
 • Inneklima
 • Kjemiske/ biologiske forurensninger i arbeidsatmosfæren
 • Oppbevaring og bruk av kjemikalier
 • Helse og livsstil

Hvem må være tilknyttet en lovlig Bedriftshelsetjeneste?
Mange bransjer går utenom kravet om å være tilknyttet en offentlig godkjent bedriftshelsetjeneste. Men til tross for dette, så anbefaler vi de aller fleste å se på muligheten, da det er store muligheter for effektivisering av HMS-arbeid, reduksjon i sykefravær, økt trivsel på arbeidsplassen, bedre systemer og høyere produktivitet.

Er du usikker på om din bedrift skal være tilknyttet en offentlig godkjent bedriftshelsetjenste, se her:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1355/KAPITTEL_13#KAPITTEL_13


Vi er en annerledes BHT, og ønsker å være en mer synlig, og tilrettelegge mer enn de tilbakemeldingene vi har fått fra de som allerede er tilknyttet en BHT i dag. For oss er det viktig å overgå forvetninger, og hjelpe bedriften med å hjelpe og motivere til en friskere hverdag, med bedre HMS-rutiner og kanskje tom. bedre aktivitetsrutiner.

Vi skal være tilgjengelige og behjelpelige uten at du bør være redd for at det tilkommer en ny faktura i posten. God kundeservice = Godt resultat og høy trivsel. Ta kontakt for et uforpliktende prat, et tilrettelagt tilbud og/eller en kartlegging slik at vi får det tilbudet som passer dere.

 
Bestill tilknytning
Vi ønsker mer informasjon om BHT
Relaterte nyheter
35236902 10103121313973865 262017245851418624 n
16.06.2018 22:24
Bli med på årets store golf-eventeyr - Morgenfuglen
Les mer
klokke
13.06.2018 22:26
Fremdriftsplan - 2 dager igjen
Les mer
scs
11.06.2018 18:55
Oppdatert fremdriftsplan mandag 11.06
Les mer
long way
10.06.2018 21:41
Fremdriftsplanen den siste store arbeidsuken
Les mer
Relaterte sider
Om Bedriftsehelsetjenesten
TIlleggstjeneste Bedriftshelsetjeneste
Bedriftsavtale
Arbeidsplassvurdering
Arbeidsplasskartlegging
Kartlegging av ansatte/bedriften
Vil din bedrift samarbeide?
Trening for alle
Uansett hvilken motivasjon du har for å begynne å trene, kan Sports Club Sarpsborg bistå deg og hjelpe deg til å nå dine mål.
Se treningstilbud
Meld på
GRATIS PERSONLIG HELSEPLAN
Kontakt oss i dag, og vi gir deg en uforpliktende helse-kartlegging (personlig helseplan) til en verdi av kr. 500,-
En personlig helseplan hjelper oss å tilrettelegge et riktig tilbud for deg, slik at du øker sannsyngheten for at du skal nå dine helsemål.
Motta min uforpliktende gratistime