Tlf: 69 12 69 00   –  Se åpningstider
Om vår Bedriftshelsetjeneste
bht1
Bedriftshelsetjeneste på Sports Club Sarpsborg

Vi har over 30 års erfaring med å forbedre helsen til folk i Sarpsborg på fritiden, og nå vil vi inn i arbeidsplassen også! Det er en litt annen metode, da arbeidsplassen blir den vi skal behandle og sette i stand, men prinsippet om økt mestring, glede, og bedre helse består.

Som mennesker er vi 24-timersvesner, og vi tar med oss helsa både på jobb og hjemme. Vi er et treningssenter med stor bredde, og med en integrert fysioterapiavdeling og kompetente personlig trenere med videreutdannelse i bl.a. rehabilitering og kosthold, kan vi tilby et bredt spekter av tilleggstjenester som fører til god helse, både individuelt og gruppebasert. Vårt tverrfaglige samarbeid internt, gjør at vi kan bistå med de aller fleste muligheter og problemstillinger. Dyktige fagfolk innen arbeidsmedisin, ergonomi, HMS, yrkeshygiene etc. er også noe du som bedrift vil nyte godt av. 

Mange bedrifter er i dag lovpålagt å være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste. Dette er for å verne de ansatte, slik at de skal unngå negative helseutfall pga arbeidet. Vi ser at et fokus på dette fører til bedre helse, økt trivsel og dermed også bedre produktivitet. Som BHT kan vi bistå i alle saker der det er fokus på ansattes helse på arbeidsplassen.

I sum handler et godt HMS- arbeid om å være i forkant slik at man kan unngå det som kan føre til noe negativt på arbeidsplassen. Hvis det finnes utfordringer, finne årsaken til disse for å unngå å behandle bare symptomene. Det lønner seg!

HMS:
- Planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer.
- Utarbeidelse og oppdatering av retningslinjer for arbeidsprosesser.
- Løpende kartlegging av arbeidsmiljøet, hvor vi undersøker arbeidsplass og arbeidsprosesser, og foretar risikovurderinger ifht helseskade.
- Legger frem forslag om forebyggende tiltak, og følger opp disse sammen med bedriften, slik at man kan redusere risiko for helseskade.
- Bistår med helseovervåkning, og følger opp resultatene av denne.

Arbeidsplassvurdering
- Individuell tilrettelegging, ved f.eks dialogmøter, graviditet o.l
- Deltagelse på AMU og andre relevante møter.
- Bistår ved opplæring og informasjon om relevant HMS
- Bistår ved konkrete henvendelser fra enten arbeidstaker, verneombud eller AMU
- Vi bistår arbeidsgiver å utarbeide dokumentasjon for bedriftens HMS-arbeid.
- Periodevise meldinger og resultater av kartlegginger, risikovurderinger, målinger osv.
- Bistand i bedriftens AKAN-arbeid der dette foregår.

I tillegg tilbys:
Helsesamtale for ansatte, med bl.a:
- Spørreskjema om fysisk aktivitet (IPAQ),
- Måling av kondisjon.
- Personlig helseplan
- Gode og tilrettelagte treningsavtaler på Sportsclub Sarpsborg
- Rask tilgang på behandling hos fysioterapeut
- Trening på arbeidsplassen (kontorstrekk/ pausetrim/egne timer eller team)
- Kurs i røykeslutt, kosthold og livsstilsendring, stressmestring o.l.

Hvem må være tilknyttet en lovlig Bedriftshelsetjeneste?
Mange bransjer går utenom kravet om å være tilknyttet en offentlig godkjent bedriftshelsetjeneste. Men til tross for dette, så anbefaler vi de aller fleste å se på muligheten, da det er store muligheter for effektivisering av HMS-arbeid, reduksjon i sykefravær, økt trivsel på arbeidsplassen, bedre systemer og høyere produktivitet.

Er du usikker på om din bedrift skal være tilknyttet en offentlig godkjent bedriftshelsetjenste, se her:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1355/KAPITTEL_13#KAPITTEL_13


Vi er en annerledes BHT, og ønsker å være en mer synlig, og tilrettelegge mer enn de tilbakemeldingene vi har fått fra de som allerede er tilknyttet en BHT i dag. For oss er det viktig å overgå forvetninger, og hjelpe bedriften med å hjelpe og motivere til en friskere hverdag, med bedre HMS-rutiner og kanskje tom. bedre aktivitetsrutiner.

Vi skal være tilgjengelige og behjelpelige uten at du bør være redd for at det tilkommer en ny faktura i posten. God kundeservice = Godt resultat og høy trivsel. Ta kontakt for et uforpliktende prat, et tilrettelagt tilbud og/eller en kartlegging slik at vi får det tilbudet som passer dere.

 
Bestill tilknytning
Vi ønsker mer informasjon om BHT
Relaterte nyheter
workout1
18.11.2017 13:04
For en dag! VI er i gang med Workout for Water
Les mer
pardans
14.11.2017 09:21
Endelig! Vi starter opp med par-dans som en del av vårt gruppetreningstilbud
Les mer
23107179 10102742981305565 249635961 o
01.11.2017 00:22
Månedens foredrag-tema: Kosthold og næring
Les mer
23023900 10102742980152875 1777613216 n
30.10.2017 22:52
Halloween i barnepassen
Les mer
Relaterte sider
Om Bedriftsehelsetjenesten
TIlleggstjeneste Bedriftshelsetjeneste
Bedriftsavtale
Arbeidsplassvurdering
Arbeidsplasskartlegging
Kartlegging av ansatte/bedriften
Trening for alle
Uansett hvilken motivasjon du har for å begynne å trene, kan Sports Club Sarpsborg bistå deg og hjelpe deg til å nå dine mål.
Se treningstilbud
Meld på
GRATIS PERSONLIG HELSEPLAN
Kontakt oss i dag, og vi gir deg en uforpliktende helse-kartlegging (personlig helseplan) til en verdi av kr. 500,-
En personlig helseplan hjelper oss å tilrettelegge et riktig tilbud for deg, slik at du øker sannsyngheten for at du skal nå dine helsemål.
Motta min uforpliktende gratistime