Tlf: 69 12 69 00   –  Se åpningstider
Ergonomi
16388666_10102211430158325_1408805829_o
Ergonomi

Det er viktig for både arbeidsgiver og arbeidstaker å ta hensyn til hva som er god ergonomi for å unngå sykdom og belastningsskader på jobb. Ved å gjennomføre kartlegginger i arbeidsmiljøet og tilrettelegge arbeidet på en måte som forebygger eller reduserer belastningene og gi et bedre arbeidsmiljø. Bedriftshelsetjenesten kan bistå virksomheten din med å kartlegge og vurdere arbeidsplassen med forslag til tiltak.

Arbeidsplasskartlegging

Hvordan?
En kvalifisert ergonomisk utdannet fysioterapeut går systematisk gjennom arbeidsplassen. Ser på hvordan arbeidsplassen er utformet for å tilrettelegge for hensiktsmessige arbeidsmiljø som kan forebygge skader og sykdom i muskel og skjelettsystemet. Det er en fordel om driften går som normalt, slik at man kan foreta en vurdering av arbeidsoppgavene som blir gjort. Denne gjennomgangen vil dekke arbeidsmiljølovens §3 om systematisk HMS-arbeid og risikovurdering av arbeidsmiljø ifht til risiko.

- Arbeidsstillinger
- Vibrasjoner
- Temperatur
- Ensidig og repetitivt arbeid

Når?
Man har sett at det er en eller flere ansatte med plager som de relaterer til arbeidsplass eller -oppgaver. Eller at man tror at arbeidet har en art som fører til risiko for helseutfall.

Hvorfor?
Arbeidsgiver har plikt til systematisk og kontinuerlig HMS-arbeid for å sikre helse og sikkerhet for sine ansatte, jf. §3 om systematisk HMS arbeid i internkontrollforskriften. En arbeidsplasskartlegging er en naturlig del av denne prosessen.


Arbeidsplassvurdering
Behovet for en arbeidsplassvurdering er stadig økende, og flere bedrifter ønsker å ta kollegaenes helse mer på alvor. En arbeidsplassvurdering er hensiktsmessig der det er en arbeidstager som er eller står i fare for å bli sykemeldt pga muskel/skjelettplager. En kvalifisert ergonomisk utdannet fysioterapeut gjør en personlig kartlegging av arbeidsstasjon, utformer rapport med forslag til tiltak på system og personnivå.  

For hvilke bedrifter gjelder denne ordningen?
Arbeidsplassvurdering er et tilbud til deg som mottar sykepenger eller arbeidsavklaringspenger eller som står i fare for å bli sykmeldt. Ordningen gjelder ikke ansatte i virksomheter som har egen bedriftshelsetjeneste, eller er tilknyttet fellesordning.

Du, arbeidsgiver, sykmelder eller NAV kan ta initiativ til arbeidsplassvurdering.
Hvis du er ansatt i en IA-virksomhet, kan arbeidsgiver søke om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter til arbeidsplassvurdering. Arbeidsgiver kan kontakte en fysioterapeut eller ergoterapeut som oppfyller kompetansekravet om å kunne tilby arbeidsplassvurdering.
Etter oppdraget er gjennomført kan arbeidsgiver sende utfylt blankett NAV 08-07.14, Refusjonskrav med evaluering – forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter til NAV.

Hvis du ikke er ansatt i en IA-virksomhet er det NAV-kontoret som rekvirerer arbeidsplassvurdering etter avtale med deg og arbeidsgiver. Deretter avtaler du direkte med fysioterapeuten eller ergoterapeuten tid for funksjonsundersøkelse og arbeidsplassbesøk. Du har selv ansvar for å informere arbeidsgiveren, og for eventuell kontakt med tillitsvalgte eller verneombud.
Fysioterapeuten/ergoterapeuten sender deretter rapport med regning til den som har rekvirert arbeidsplassvurdering.

Når?
Er hensiktsmessig der det er en arbeidstager som er eller står i fare for å bli sykemeldt pga muskel/skjelettplager.

Hvorfor?
Tilrettelegging for en enkeltperson kan hjelpe til at en ansatt forkorter eller unngår sykemelding. Ved å sette inn tiltak på systemnivå kan man forhindre at andre ansatte får lignende plager.

Hvordan?
En fysioterapeut med spesialkompetanse i ergonomi kommer til arbeidsplassen og gjør en personlig kartlegging av arbeidsstasjon. Man har gjerne en samtale med arbeidstaker og arbeidsgiver om situasjonen, og utformer med bakgrunn i dette en rapport med forslag til tiltak på system- og personnivå.  

Kontakt oss for hjelp eller uforpliktende prat!

Har du noen spørsmål, eller trenger du eller noen av dine ansatte hjelp? Vi har godkjente fysioterapeuter, som kan bistå.
Bestill en arbeidsplasskartlegging
Andre henvendelser
Relaterte nyheter
106357535_641912926417705_5957419715735854911_n
29.06.2020 11:14
Vår velvære-avdeling holder åpent i hele sommer!
Les mer
35%20%C3%A5r%203
14.06.2020 11:08
Vi skal endelig åpne - Mandag 15.06 er den store åpningsdagen!
Les mer
101679741_190459768860069_4564934775424417792_n
04.06.2020 11:15
Morgenfuglen - Velkommen til årets mest unike golf-opplevelse 20.juni
Les mer
scs200
14.05.2020 23:58
Nå er vi i gang! Utetrening og fysio-trening inne
Les mer
Relaterte sider
Systematisk HMS-arbeid
Yrkeshygiene
Ergonomi
Arbeidshelse og målrettede helsekontroller
Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
Helse og livsstil- TIlleggstjeneste
Sykefraværsoppfølging og tilrettelegging
Bedriftsavtale
Vil din bedrift samarbeide?
Trening for alle
Uansett hvilken motivasjon du har for å begynne å trene, kan Sports Club Sarpsborg bistå deg og hjelpe deg til å nå dine mål.
Se treningstilbud
Meld på
GRATIS PERSONLIG HELSEPLAN
Kontakt oss i dag, og vi gir deg en uforpliktende helse-kartlegging (personlig helseplan) til en verdi av kr. 500,-
En personlig helseplan hjelper oss å tilrettelegge et riktig tilbud for deg, slik at du øker sannsyngheten for at du skal nå dine helsemål.
Motta min uforpliktende gratistime